Política de privacitat i condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Li recomanem que llegeixi detingudament les presents Condicions per participar, com a usuari, d’una manera responsable i garantint que es compleixen totes les condicions exposades a continuació. Si vol descarregar-se les condicions d’ús, feu clic aquí per descarregar-les en PDF.

Objecte del contracte

Les presents condicions té per objecte regular l’accés i el règim d’adquisició dels productes facilitats per BODEGAS Concavins, SA a l’Usuari a través de la seva pàgina web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts seran els que es trobin a disposició de l’Usuari en la següent pàgina web titularitat de BODEGAS Concavins, S.A .: closmontblanc.com

Per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a:

CELLERS Concavins, SA

NIF A 43.129.576

Ctra. De Barberà de la Conca, km 0,8

Barberà de la Conca CP 43422

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 569, foli 219, full T-7213

Telèfon 977.887030 Fax 977.887032

club@closmontblanc.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina web de BODEGAS Concavins, SA Els usuaris accepten expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per BODEGAS Concavins, SA en el moment en què l’Usuari contracti el producte i / o continguts en què està interessat. Per tant, l’Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l’Usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L’usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador.

Protecció de dades personals

L’accés dels Usuaris al portal i la participació en la venda dels productes oferts a través de la pàgina web pot implicar el tractament de dades de caràcter personal. Per Bodegas Concavins, SA revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Per això, en virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent i la Llei 34/2002 de 31 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre a BODEGAS Concavins, SA amb CIF a 43129576 i domicili en Ctra. de Barberà de la Conca, km 0,8 Barberà de la Conca CP 43422. (Tarragona)

Si aquestes dades són facilitades en els formularis de:

Formulari de contacte: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Contactes responsabilitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar la seva consulta. Aquestes dades no seran transmeses a tercers, i seran conservats fins que es resolgui la seva consulta o petició.

Formulari Club Clos Montblanc: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Màrqueting responsabilitat de l’empresa, amb la finalitat de mantenir-lo informat dels nostres serveis, ofertes i promocions. Aquestes dades no seran transmeses a tercers, i seran conservats fins que vostè no revoqui el consentiment atorgat.

Formulari de compra: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Clients responsabilitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar aquesta compra. Aquestes dades seran comunicats a les autoritats competents en matèria tributària – si correspon – així com a l’empresa de missatgeria per al lliurament de la seva comanda. En qualsevol cas, seran conservats fins a la finalització de les responsabilitats que es puguin derivar per un període màxim de 5 anys.

Formulari de registre: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Usuaris registrats responsabilitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar els usuaris registrats al seu web. Aquestes dades no seran transmeses a tercers, i seran conservats fins que vostè no revoqui el consentiment atorgat.

Així mateix, BODEGAS Concavins, SA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i altra legislació aplicable.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el formulari de registre, reservant Bodegas Concavins, SA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. A més l’usuari es compromet a informar BODEGAS Concavins, SA de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades per tal que l’entitat pugui mantenir els mateixos actualitzats tal com li requereix la normativa vigent.

En cas que el registre impliqui l’assignació a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera diligent i a mantenir-la en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que BODEGAS Concavins, SA els proporcioni, i es comprometen a no cedir ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de manera temporal. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis d’aquest lloc web per un tercer mitjançant una contrasenya a causa del seu ús no diligent o de la seva pèrdua per l’usuari.

L’usuari haurà de comunicar de forma immediata a BODEGAS Concavins, SA qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com ara el robatori o la pèrdua. Fins que no es produeixi aquesta comunicació, BODEGAS Concavins, S. A. quedarà eximit de tota responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant enviament de correu electrònic a club@closmontbanc.com, que serà atesa mitjançant la identificació de l’usuari.

No obstant això, Bodegas Concavins, SA informa a l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic club@closmontblanc.com.

Així mateix, en el cas que ho consideri podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

CELLERS Concavins, SA podrà modificar les presents estipulacions sempre que hi hagi causa o motiu suficient per a això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitador, quan aquesta tingui per finalitat:

 1. Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a disposició dels usuaris o millorar els existents.
 2. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s’ofereixen a través de la pàgina web.

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l’Usuari dels serveis seran els que figuren en la pàgina web titularitat de BODEGAS Concavins, SA: closmontblanc.com, en el moment en què l’usuari accedeixi al servei específic i procedeixi a iniciar el procés de contractació.

CELLERS Concavins, SA es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina web.

PREU I IMPOSTOS APLICATS

Els preus aplicables són els que figuren a la web en el moment en què el client realitza la seva comanda.

El preu dels productes que apareixen a la web no inclou l’Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

CLIENT USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació de negoci.

USUARI REGISTRAT/ NO REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear la seva pròpia conta, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’apartat “Accedir al meu compte”.

L’usuari amb la complementació de les seves dades declara que tots els facilitats són certs, actualitzats i corresponen a la seva persona.

Un cop complert el procediment, l’usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, els detalls de les transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetrà accedir a un àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sòls temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un us diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixements d’ella.

En el supòsit de que l’usuari coneix o sospiti del us de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata en la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a BODEGAS CONCAVINS, per a que procedeixi a la seva modificació.

Usuari no registrat

Per poder realitzar les compres no és necessari que sigui donat d’alta com a usuària registrat si no ho desitja, sinó que tan sòls haurà de complimentar el formulari de comanda online, acceptant el tractament d’aquestes de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats en l’avís legal i política de privacitat.

En aquest cas, l’usuari no disposarà d’un compte propi on pugui accedir i revisar les seves compres, promocions… Essent tal sòls les dades facilitades per poder realitzar la compra sol·licitada.

FORMA D’ENVIAMENT

 1. a) Zona de lliurament

Cellers Concavins, SA realitzarà el lliurament mitjançant un servei de missatgeria en un termini màxim de 7 dies naturals a la Península i Balears a partir de l’acceptació del pagament pel banc corresponent. Les comandes que tinguin per destinació Canàries, Ceuta i Melilla rebran la comanda en un termini màxim de quinze dies, tots ells a comptar de l’acceptació del pagament pel banc. La mercaderia paquet serà lliurada en el domicili indicat pel client.

Bodegas Concavins, SA garanteix l’enviament en els terminis i zones anteriorment indicades de tots els productes que tenim en estoc per totes les comandes que siguin rebuts en les nostres oficines abans de les 17h., un cop és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabte, diumenge o festius es consideraran rebuts en primer dia laborable posterior a aquest.

 1. b) Despeses d’enviament

El cost d’enviament de les comandes es calcularà en funció del pes i destinació, quedant desglossat per a l’acceptació prèvia del client.

Formes de pagament

 1. a) Targeta VISA

El lloc web realitzarà un redirigiment  a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector  a traves d’ un servidor segur utilitzant el protocol SLL. Es realitzarà un càrrec automàtic a la targeta, en el moment en què processi la seva comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d’un servidor segur, garantint la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme al que estableix a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

. L’empresa pot sol·licita al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.

 1. b) Transferència bancària

CONDICIONS DE VENDA

Els preus i textos publicats a la pàgina closmontblanc.com estan subjectes a variacions sense previ avís, incloses les especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura.

En cas de canvis per defecte del producte Bodegas Concavins, SA passarà a retirar el producte i el canviarà per un altre en perfectes condicions o reemborsarà l’import.

CELLERS Concavins, SA assumirà així mateix la despesa d’enviament del nou producte.

El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client.

CELLERS Concavins, SA no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.

L’usuari serà guiat en el tràmit que s’ha de seguir per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a l’efecte.

CELLERS Concavins, SA s’arxivarà el document electrònic en què es formalitzi cada contractació. Així mateix, l’Usuari accepta les presents Condicions Generals de Venda, que romandran accessibles des de la pàgina web.

El contracte es formalitza en llengua espanyola, d’acord amb les presents Condicions.

Les ofertes tindran la vigència que s’especifiqui en cada cas en la pàgina web. En el cas que s’esgotessin les existències abans de la data de finalització de l’oferta, es podrà subministrar, de comú acord amb l’Usuari, un producte de qualitat i preu equivalent.

L’Usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina web.

DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i dels usuaris, un cop realitzada la compra l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment des de la recepció en el domicili indicat del producte adquirit a BODEGAS Concavins SA.

L’usuari s’haurà de posar en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic arco@closmontblanc.com, al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment.

Bodegas Concavins SA es posarà en contacte amb la finalitat de gestionar la devolució en un termini no superior a 48 hores laborals, acordant amb l’usuari la metodologia de devolució del producte i sent en tot cas, l’Usuari qui correrà amb les despeses de devolució de els productes adquirits i sent l’import abonat per BODEGAS Concavins SA un cop comprovat el correcte estat del producte.

També ho pot fer seguint aquest formulari:

A l’ Atenció de BODEGAS CONCAVINS

Per la present,  els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda referenciat:

-Referència (núm. de compra o factura): ___________________________

-Producte rebut el dia _____/_____/_________

-Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):

__________________________________________________________________

-Domicili de qui exerceix el dret :________________________________
-Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica)

-Data: _____/_____/_________

–Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

(només si el formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat el termini BODEGAS CONCAVINS  no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

Resolució De Conflicte:

S’informa que BODEGAS CONCAVINS  no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

 1. a) Obligacions de BODEGAS Concavins, S.A .:

CELLERS Concavins, SA es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l’Usuari conseqüència de la contractació dels serveis per part del mateix:

– prestar amb les màximes garanties a l’Usuari, el servei demanat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

– informar expressament a l’Usuari de l’existència d’aquestes condicions amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació.

– informar a l’Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos, els impostos que li siguin d’aplicació i les despeses de transport .

– Posar a disposició de l’Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

 1. b) Obligacions de l’Usuari:

Per la seva banda, l’Usuari es compromet a:

– dur a terme l’íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per BODEGAS Concavins, SA

– completar els formularis de registre previs a l’inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

– pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d’una reclamació l’eximeixi d’aquesta obligació.

 1. c) Drets de l’Usuari:

Tota la informació proporcionada al client tindrà caràcter vinculant per l’oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d’aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l’establiment.

CONDICIONS D’ÚS

L’Usuari es compromet i garanteix fer ús del web d’acord amb les disposicions establertes en les condicions generals de contractació, que disposa la normativa aplicable, així com pel que fa a la moral i als bons costums.

Mitjançant l’acceptació de les presents disposicions, l’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web i els productes posats a la seva disposició a la mateixa, de la manera i en la forma que en ella mateixa s’estableix, quedant obligat a no utilitzar la present web i els seus productes amb finalitats il·lícites i / o contraris als fins establerts en aquest avís legal, que poguessin ser lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar la present web o impedir el seu correcte funcionament o dels productes que en ella s’ofereixen o oferissin en el futur.

De la mateixa manera l’Usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts facilitats al web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix el Codi Penal i en la normativa d’aplicació.

CELLERS Concavins, SA es reserva el dret a no concedir l’accés al web, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposen les presents condicions generals de contractació.

Per la seva banda, l’Usuari es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts de la web, o que pugui suposar un perjudici a BODEGAS Concavins, SA Per tant, l’Usuari s’abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i / o vendre qualsevol informació o aparença concernent a la web titularitat de BODEGAS Concavins, SA

 1. a) Entorn segur

CELLERS Concavins, SA, a través de la pàgina web, utilitza mitjans de tecnologia punta per garantir la protecció d’informació. CELLERS Concavins, SA garanteix que la contractació dels productes es realitza en un entorn segur.

 1. b) Hipervincles

CELLERS Concavins, SA no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, pel que no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment BODEGAS Concavins, SA NO ES FA RESPONSABLE.

 1. c) Propietat intel·lectual i industrial

CELLERS Concavins, SA és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny web, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular ia títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, els textos, les imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat de BODEGAS Concavins, SA

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web; per això, l’Usuari s’abstindrà es copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut del web, sense l’autorització expressa i per escrit de BODEGAS Concavins, SA

 1. d) Limitació de responsabilitat

L’Usuari exonera expressament a BODEGAS Concavins, SA de tota la responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d’eventuals errors a la web, així com per l’eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l’accés a la mateixa.

CELLERS Concavins, SA es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualssevol virus, troians i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. En qualsevol cas, l’Usuari exonera de tota responsabilitat a BODEGAS Concavins, SA pels danys directes o indirectes causats per l’eventual existència d’aquests elements nocius o maliciosos.

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa de les presents condicions serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessis disponibles.

En tot cas, BODEGAS Concavins, SA es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas resultaran d’aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.

CANCELACIONS

Les cancel·lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviats al domicili indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada serà considerat devolució (veure apartat devolucions).

L’empresa accepta la cancel·lació d’ordres, ja sigui a través de la seva pàgina web o mitjançant qualsevol dels mitjans d’accés al Departament d’Atenció al Client.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà tan sols a dit disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot les altres condicions.

FURS

En cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als Jutjats i Tribunals Espanyols.